• slidebg1
    Studea - Quadern de pràctiques digital
    Una interfície intuïtiva creada i pensada per als implicats en les pràctiques
    Studea és el quadern de comunicació digital entre l'alumne en pràctiques, el centre de formació professional i l'empresa.

Dirigeix un centre de formació professional i està pensant en digitalitzar el centre?

Què és Studea?

Studea, el quadern de pràctiques digital, permet fer el seguiment i avaluar els alumnes en pràctiques amb una interfície web col·laborativa accessible en tot moment des d'un ordinador, tauleta tàctil o telèfon intel·ligent.

La plataforma en línia reforça i dinamitza la interacció entre els 3 actors de la formació: l'alumne en pràctiques, el tutor de l'escola i el tutor d'empresa.

Podrà veure en temps real com avança l'alumne en les tasques que se li encarreguen i com va adquirint competències a l'empresa i al centre de formació.

Gràcies a l'eina de creació de qüestionaris intuïtiva, el CFP pot crear molt fàcilment tants qüestionaris com vulgui. Alumnes i tutors podran accedir, omplir i signar immediatament els qüestionaris.

Studea incorpora moltes altres funcions, com ara seguiment de competències, la gestió d'assistència de l'alumne, o elaboració de butlletins de notes.

Els actors

El Centre de Formació

Adapta els quaderns digitals en funció de les seves necessitats i supervisa el conjunt de les formacions per mitjà del tauler de control.

Alumne en pràctiques

Es connecta a Studea per omplir els qüestionaris relatius a la feina que ha fet a l'empresa i al centre de formació.

Tutor d'empresa

És el responsable de fer el seguiment i l'avaluació en temps real de les tasques que encarrega a l'alumne i de les competències que va adquirint.

Tutor de l'escola

Orienta l'alumne i omple els informes de visita en línia.

Experiència

13 anys donant resposta als usuaris

El desplegament de Studea durant més d'una dècada ens permet estar en millora contínua a la plataforma i estar més a prop dels actors del programa d'estudis.

Utilitzat per 100 centres de formació professional y escoles

Studea es configura en funció de les necessitats del centre formatiu. El programari s'adapta perfectament a tot tipus de centres, ja sigui un centre de formació professional agrícola, una escola de negocis o una universitat i també a tot tipus de titulacions, des d'educació secundària fins a màsters universitaris.

Compleix les últimes actualitzacions de la legislació laboral francesa i l'RGPD de la Unió Europea

Studea s'ha dissenyat per donar resposta a les disposicions legals del codi laboral francès en matèria de seguiment i avaluació de l'alumne en pràctiques. La plataforma també compleix les disposicions de la CNIL (Comissió Nacional de la Informàtica i les Llibertats francesa) i l'RGPD de la Unió Europea.

Innovation

Tecnologia web responsiva

Studea és un programari SaaS programat en php amb l'entorn de treball Symfony 3 que s'adapta a tot els tipus de pantalles.

Connexió amb l'entorn informàtic del Centre de formació professional

Studea es connecta amb altres plataformes de gestió mitjançant una API (Ypareo, Uni'Service, CV Designer, etc...) i ofereix la possibilitat d'importar dades en diferents formats.

Desenvolupament continu de noves funcions

Els mòduls nous dissenyats per a un centre de formació professional específic es posen a disposició de les altres plataformes automàticament. L'últim mòdul proposat ha estat la gestió en línia dels dossiers de sollicitud de l'ajuda econòmica per al carnet de conduir B.

Cohesió

Reforç de la interacció entre els membres del trinomi

Studea permet aconseguir una coordinació entre els dos pols de formació, l'escola i l'empresa. El tutor de l'escola i el d'empresa poden accedir fàcilment a la informació, garantint així el millor seguiment possible de l'alumne.

Navegació intuïtiva

Els usuaris d'Studea disposen d'un espai i un tauler de control personalitzat.

Cost decreixent segons el nombre d'alumnes

Després del cost fix de 2500€ per l'aplicació i personalització de la plataforma, el preu mensual d'Studea oscilla entre 0,65€ i 0,99€ per alumne. S'aplica una de les 8 franges de pagament en funció del nombre d'alumnes.

Fiabilitat

Gestió de comptes protegida

L'emmagatzematge i utilització de les bases de dades estan protegides per un dispositiu segur que garanteix la confidencialitat de les dades personals, l'autenticitat de les signatures i certificats i, a més, la renovació automàtica de credencials quan se sol·licita.

Dades allotjades a França

Totes les dades recopilades i registrades per Studea s’allotgen a França

Certificat Qualiopi

Studea és una eina facilitadora que compta amb el Certificat Qualiopi.

Studea és utilitzat per 2 4 6   3 1 9 usuaris.

Nous avons la confiance entre autre de